PUBLIKACJE 

ksiazki_NLLen.png

A Journey Towards Wholeness. Reflections on Natalia LL's Art

author: Agnieszka Kwiecień

translation: Paweł Falkowski

proofreading: Ian Corkill

Publication in english.

400 copies

 

Toruń 2019

ISBN 978-83-953429-2-9

ksiazki_BOX.png

Published thanks to the support of the City of Toruń as a part of the project "Organization of the exhibition BOXer by Jerzy Brzuskiewicz at the Centre of Contemporary Art in Toruń and publication of the catalogue".

Jerzy Brzuskiewicz. 
BOXer. Układy odniesienia | Frames of reference

authors: Jerzy Brzuskiewicz, Mateusz Kozieradzki, Paulina Kuhn

editing: Mateusz Kozieradzki

proofreading: Katarzyna Radomska

Publication in polish and english.

150  copies

(out of print)

 

Toruń 2019

ISBN 978-83-953429-1-2

ksiazki_NLLpl.png

Podróż w kierunku pełni. Refleksje o sztuce
Natalii LL.

author: Agnieszka Kwiecień

scientific editing: Marta Lisok

proofreading: Katarzyna Radomska

Publication in polish.

500 copies

 

Toruń 2019

ISBN 978-83-953429-0-5