NATALIA LL

ARCHIVE

Ważnym filarem działalności Fundacji ZW jest ochrona

i promocja dziedzictwa artystycznego jednej z najważniejszych polskich artystek drugiej połowy XX wieku – Natalii LL.

 

Z myślą o stworzeniu jak najlepszego obszaru do badań dotyczących artystki, w zasobach fundacji powołane zostało Archiwum Natalii LL. Miejsce to jest przestrzenią, w której gromadzone są (w postaci oryginałów lub kopii – jeśli oryginał się nie zachował) materiały dotyczące twórczości artystki, jak również obszarów ściśle z nią związanych. Obecnie zbiór ten liczy kilka tysięcy numerów inwentarzowych. Wciąż jest powiększany i opracowywany. Jako zasób nigdy nie będzie zbiorem zamkniętym.

 

Zasoby te gromadzone były już kilka lat przed powołaniem fundacji. Ich główny obszar stanowią materiały przekazane przez artystkę jak również gromadzone przez twórców instytucji. Ważnym elementem są tu przede wszystkim zakupy oraz darowizny. Liczne katalogi ze względu na mały nakład wydawniczy są już niezwykle rzadkie. Fundacja może się poszczycić wieloma takimi woluminami.  Przechowywane obiekty odzwierciedlają obraz twórczości Natalii LL na przestrzeni poszczególnych dekad. Wiele z nich posiada zreprodukowane prace artystki, których aktualne miejsce przechowywania nie jest ustalone. Ważnym elementem są również teksty samej artystki, jak również dokonania krytyków i historyków sztuki dotykające jej twórczości.

Rynek dzieł sztuki związany z postacią twórczyni obrazuje kolekcja katalogów aukcyjnych, na podstawie których można prześledzić, w pewnym sensie, kształtowanie się zainteresowania pracami Natalii LL przez kolekcjonerów. Wgląd w wystawy, w których brała udział umożliwia bogaty zbiór katalogów wystaw. Są one materialną pozostałością po pokazach, które w wielu przypadkach okazały się niezwykle ważne pod względem historii sztuki (pionierskie prezentacje nowych tendencji, sztuki feministycznej etc.).

Osobną grupą są druki ulotne, artystyczne czy publikacje

i katalogi podarowane artystce przez przyjaciół (ostatnie posiadają często dedykacje dla artystki. Wśród twórców podpis swój złożył na przykład Hermann Nitsch). W podgrupie tej na szczególną uwagę zasługuje kompletny zbiór wydawnictw Galerii PERMAFO prowadzonej w latach 1970-1981 przez Natalię LL, Andrzeja Lachowicza, Zbigniewa Dłubaka i Antoniego Dzieduszyckiego we Wrocławiu.

 

Zainteresowania artystki często mające kluczowy wpływ na jej sztukę obrazują książki pochodzące z jej prywatnej biblioteki, składającej się głównie z  literatury pięknej oraz dzieła filozofów.

 

Przez dłuższy okres twórczości, obok sztuki w klasycznym rozumieniu, Natalia LL wykonywała również prace projektowe. Fundacja w swoich zasobach przechowuje bogaty zbiór materiałów reklamowych, gazet, plakatów i katalogów stworzonych przez artystkę. Obiekty te związane z życiem codziennym wyróżniają się ciekawą formą, jak również idealną techniką wykonania. Artystka wykonywała fotografie reklamowe sprzętów domowych, pociągów, fotografie pejzażowe do kalendarzy, plakaty czy foldery do wystaw.

Fundacja prowadzi także bibliografię publikacji dotyczących artystki. Niektóre woluminy historyczne są wciąż poszukiwane. Instytucja stara się również w miarę swoich możliwości na bieżąco pozyskiwać nowo ukazujące się publikacje. Obok bibliografii prowadzony jest spis wystaw artystki z, o ile to możliwe, dokumentacją fotograficzną i archiwalną pokazów.

 

Osobną grupą obiektów przechowywanych w archiwum są fotografie. Fototeka dotycząca Natalii LL dokumentuje wiele ważnych aspektów jej życia i twórczości. Fundacja gromadzi fotografie w postaci negatywów, odbitek, wydruków, plików cyfrowych czy diapozytywów. Poszczycić możemy się również dużym zasobem reprodukcji prac artystki, które tworzą coraz pełniejszy katalog jej dokonań.

 

Fundacja posiada w swoich zbiorach niezwykle cenną kolekcję prac artystki. Ze względu na ich, w wielu przypadkach, specyficzny charakter wykonania, mając na względzie aspekty konserwatorskie a przede wszystkim ich bezpieczeństwo, przechowywane są one w poszczególnych działach zbiorów. Pozwala to na stworzenie najlepszych warunków magazynowania obiektów.

 

Zbiory te są stale udostępniane badaczom w siedzibie fundacji oraz na wystawach czasowych.

ZW Foundation

ul. Moniuszki 9 m. 4, 87-100 Toruń

KRS: 0000766118

NIP: 9562344241

REGON: 38228964500000

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Google+ Icon
  • YouTube - Biały Krąg

© 2018-2020 by ZW Foundation